Day 4 Brisbane International Tennis 2017

_PB19497

3rd January 2017, Day 4, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Zhang...

_PB19505

3rd January 2017, Day 4, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Zhang...

_PB19526

3rd January 2017, Day 3, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Cibulkova...

_PB19532

3rd January 2017, Day 3, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Cibulkova...

_PB19540

3rd January 2017, Day 3, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Cibulkova...

_PB19556

3rd January 2017, Day 3, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Cibulkova...

_PB19563

3rd January 2017, Day 3, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Cibulkova...

_PB19579

3rd January 2017, Day 3, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Cibulkova...

_PB19591

3rd January 2017, Day 4, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Zhang...

_PB19595

3rd January 2017, Day 4, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Zhang...

_PB19601

3rd January 2017, Day 3, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Cibulkova...

_PB19611

3rd January 2017, Day 3, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Cibulkova...

_PB19614

3rd January 2017, Day 3, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Cibulkova...

_PB19620

3rd January 2017, Day 3, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Cibulkova...

_PB19622

3rd January 2017, Day 3, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Cibulkova...

_PB19629

3rd January 2017, Day 3, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Cibulkova...

_PB19632

3rd January 2017, Day 3, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Cibulkova...

_PB19637

3rd January 2017, Day 4, Brisbane International Tennis. Dominika CIBULKOVA (SVK) defeats Shuai ZHANG (CHI) 2-6, 6-4, 6-4 Zhang...